Werkwijze

Belastingaangiften

In overleg met De Belasting Huisarts kunt u een deel van de (administratieve) werkzaamheden zelf uitvoeren. Over het algemeen geldt dat een klant die die activiteiten “juist, volledig en tijdig” uitvoert, de behandelingskosten aanzienlijk kan verminderen.

Snel op weg met een handige checklist

Het aanleveren van de info gaat meestal digitaal. Het verstrekken van geprinte originelen en/of kopieën is ook mogelijk. Om u als klant snel op weg te helpen kan De Belasting Huisarts u checklists (voor zakelijke en privé items) toesturen.

Uiteraard kunt u bij problemen en vragen altijd per e-mail of telefonisch uitleg krijgen. Mails worden in principe binnen 24 uur beantwoord.

Aangifte en tips bespreken

Wanneer de aangifte klaar is, kan een afspraak gemaakt worden om deze aangifte met eventuele fiscale tips te bespreken. Dit kan telefonisch, maar ook op locatie (bij de klant thuis, op het werk of op een andere plaats). Hiervoor worden geen reiskosten in rekening gebracht.

Voorbeeld:
Er is een groep ondernemers, die de maand of kwartaalaangiften voor de omzetbelasting/BTWzelf wil doen. Aan het einde van het kalenderjaar controleer ik of alles optimaal is gedaan. Als het nodig is, verzorg ik een correctie aangifte voor de BTW (de z.g. “suppletieaangifte”). Meestal is dit echter niet nodig en verzorg ik alleen de aangifte inkomstenbelasting.

Een andere groep laat ook de maand of kwartaal aangiften voor de BTW door mij doen. Uiteraard doe ik tegelijkertijd voorwerk voor de aangifte IB over die maand/dat kwartaal. In de praktijk zal de eerste groep meer tijd zelf besteden aan administratief en fiscaal werk, maar ze besparen wel per saldo op de behandelingskosten.

Relevante informatie verzamelen

Bij de aangiften van particulieren zijn de door mij verstrekte checklists erg belangrijk. Men verzamelt aan de hand daarvan de relevante info. Bij onduidelijkheid kan uiteraard altijd gemaild of gebeld worden. Ook hier geldt dat mails in principe binnen 24 uur beantwoord worden. Als alle gegevens verzameld zijn, kunnen deze digitaal of op papier aangeleverd worden. Ik streef ernaar om de aangiften binnen één week klaar te hebben. Meestal is een nabespreking niet nodig. Als dit echter toch nuttig is, zijn dezelfde uitgangspunten als bij een aangifte voor ondernemers/dga’s van toepassing.

Het verderop beschreven traject is een echt adviestraject, maar in de praktijk zal ik gedurende het kalenderjaar gevraagd en op eigen initiatief klanten (ondernemers en particulieren) adviseren over een optimaal fiscaal resultaat!

Belastingadviezen

Over het algemeen is advisering ingewikkelder en meer tijdrovend dan de verzorging van aangiften.Het belastingadviestraject kan in grote lijnen de volgende stappen omvatten:

 • Een intake- of adviesgesprek waarbij de adviesvraag wordt geformuleerd;
 • Een gesprekverslag met daarin urenbegroting, kostenbegroting en geplande afronding;
 • Opdrachtbevestiging door de klant;
 • Verzamelen van relevante (fiscale) informatie voor belastingadvies (feiten en omstandigheden, wet- en regelgeving, jurisprudentie enz.);
 • Structuuropzet advies;
 • Schrijven van belastingadvies;
 • (Eventueel) het conceptadvies door een andere adviseur laten beoordelen;
 • Het definitieve advies;
 • Versturen naar cliënt samen met aanbiedingsbrief;
 • Bespreking van het advies;
 • Archivering in adviesdossier;

Benieuwd wat De Belasting Huisarts voor u kan betekenen?

Contact opnemen

Kennismakingsgesprek plannen