Diensten

Fiscale dienstverlening in Delft en (verre) omstreken

Als De Belasting Huisarts verzorgt Frans Burgering uitstekende én betaalbare fiscale dienstverlening op maat. 

De kernwaarden daarbij zijn: betrouwbaar, persoonlijk, inlevend, creatief en probleemoplossend.

Door een efficiënte en vooral klantgerichte werkwijze kunnen deze fiscale diensten tegen een scherpe prijs worden aangeboden. Afhankelijk van de wensen van de klant ontvangt men een factuur op basis van een geaccepteerde offerte of op basis van de gewerkte uren tegen een afgesproken uurtarief. Over eventueel meerwerk worden vóóraf met de klant afspraken gemaakt. Dit alles uiteraard ter voorkoming van onaangename verrassingen achteraf.

Kortom: uw adres voor totale fiscale dienstverlening met optimaal resultaat zonder zorgen en tegen redelijke prijs!

Welke diensten levert De Belasting Huisarts?

Door mijn werkervaringen bij de Belastingdienst en in de belastingadvieswereld kan ik ondernemers in het MKB en particulieren gericht adviseren.

Mogelijke onderwerpen voor een MKB-onderneming:

 • Hulp bij starten onderneming en verkrijging ondernemerschap voor inkomstenbelasting; dit levert veel voordelen op!
 • Keuze c.q. verandering ondernemingsvorm (eenmanszaak, Vennootschap onder Firma, Commanditaire Vennootschap, Maatschap en B.V.); alle vormen hebben voor- en nadelen;
 • Investeringsvraagstukken; Zeer actueel i.v.m. fiscale voordelen bij milieuvriendelijk investeren!
 • Problematiek rond de zakelijke/zakelijk gebruikte auto;
 • Problematiek rond de zakelijke onroerende goederen (kantoorpand, winkelpand e.d.);
 • B.V. problematiek en de dga (directeur-grootaandeelhouder van de B.V.);
 • Bedrijfsopvolging (b.v. vader -> zoon) en bedrijfsbeëindiging (“staking”).

Mogelijke onderwerpen voor een particulier:

 • Specifieke problemen rond aan – en verkoop van de Eigen Woning;
 • Eventueel hulp bij verkrijging van hypothecaire lening(en) voor Eigen Woning;
 • Problematiek rond een echtscheiding;
 • Problematiek rond het overlijden van partner of familielid;
 • Pensioenproblematiek;
 • Financiële planning (b.v. bij “life events”);
 • Estate Planning (fiscaal voordelige vermogensoverdracht naar volgende generatie);
 • Andere voorkomende problemen (Box 3 vermogen; Aanmerkelijk Belang van dga in B.V.).

Inkomstenbelasting (IB)

De grootste groep aangiften betreft de inkomstenbelasting. Zowel voor ondernemers als particulieren. Hoewel de moeilijkheidsgraad bij ondernemersaangiften meestal groter is, moet de complexiteit van particuliere aangiften niet onderschat worden. Enerzijds brengt het ondernemerschap fiscale problemen, maar ook veel fiscale faciliteiten met zich mee.

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Dit betreft aangiften die betrekking hebben op de winst van rechtspersonen, waarvan de Besloten Vennootschap, voor het MKB het belangrijkst is.

Het vergt meer kennis en ervaring vanwege de moeilijkheidsgraad van de fiscale en financiële onderwerpen. In het algemeen is het wijs om deze werkzaamheden door gespecialiseerde deskundigen te laten doen.

Omzetbelasting (OB/BTW)

De omzetbelasting is een Europese belasting. Zowel in Nederland, binnen de Europese Unie en buiten de Europese Unie kan deze belasting voor de Nederlandse ondernemer voor problemen zorgen, maar kan anderzijds ook tot belastingvoordelen leiden. Soms is erg specialistische kennis vereist.

Erf- en Schenkbelasting

Deze wet (Successiewet) komt in beeld voor de nabestaanden en begunstigden, als een erfenis of schenking is ontvangen. In de praktijk zal vooral een

fiscalist of een notaris deze aangiften verzorgen, om ervoor te zorgen dat de erfgenaam of de begunstigde niet teveel belasting moet afdragen aan de Belastingdienst. Deze belasting wordt door de meerderheid van de Nederlandse bevolking als erg onrechtvaardig beschouwd. Gelukkig kan ik elk jaar weer klanten hiermee helpen.

Bij de bovengenoemde activiteiten is een goede communicatie met Belastingdienst, banken, verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties, notarissen een advocaten erg belangrijk.

Frans-Burgering-als-De-Belasting-Huisarts-Delft

Benieuwd naar wat De Belasting Huisarts voor u kan betekenen?

Contact opnemen

Kennismakingsgesprek plannen

Register Belasting Adviseur