Belastingadvies vennootschapsbelasting

Belastingadviseur in Delft voor vennootschapsbelasting (Vpb) kwesties van uw Besloten Vennootschap (B.V.) nodig? Dan bent u bij de Belasting Huisarts aan het juiste adres!

Complexe materie binnen de vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting regelt de belastingheffing over de winst van rechtspersonen (Besloten Vennootschappen, Stichtingen enz.) Het is vaak complexe materie, omdat naast allerlei aspecten van de inkomstenbelasting (IB) ook allerlei specifieke onderwerpen uit de vennootschapsbelasting (Vpb) aan de orde komen: moeder-dochter relatie, deelnemingsvrijstellingen, fiscale eenheid, organisatiestructuren, buitenlandse onderdelen, formaliteiten, gebruikelijk loon, enz.

Daarentegen bestaan bepaalde onderwerpen zoals zelfstandige aftrek, startersaftrek en MKB vrijstelling niet.

De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een B.V. wordt beschouwd als een werknemer van zijn B.V.  Hij/zij is in principe driemaal(!) belasting verschuldigd. Loonbelasting (LB) over het loon; vennootschapsbelasting (Vpb) over de winst van de B.V. (‘s); inkomstenbelasting (IB) over het “aanmerkelijk belang” (> 5 % aandelenkapitaal) in box 2 !)

De Belasting Huisarts optimaliseert de belastingheffing

Het is de taak van De Belasting Huisarts om de belastingheffing voor de directeur-grootaandeelhouder te optimaliseren. Daarom is ook de keuze van de ondernemingsvorm erg belangrijk: zowel aan de B.V. enerzijds als aan de eenmanszaak of maatschap of vennootschap onder firma anderzijds zitten voor- en nadelen. In de regel is een B.V. fiscaal pas interessant bij een belastbare winst van ongeveer € 150.000!

Frans Burgering De Belasting Adviseur Delft

Belastingadvies voor de vennootschapsbelasting nodig?

Contact opnemen

Kennismakingsgesprek plannen

Register Belasting Adviseur