Belastingadvies erfbelasting

Belastingadviseur in Delft voor belastingadvies erfbelasting nodig? Dan bent u bij de Belasting Huisarts aan het juiste adres! Hij adviseert u over erfbelastingzaken en de aangifte erfbelasting.

Veel geregel in een droevige periode

De aanleiding is vaak pijnlijk. Het overlijden van uw partner of iemand, die u dierbaar is zoals een ouder, een broer/een zus. Ondanks de meestal droevige gebeurtenis, moet er veel geregeld worden bij een sterfgeval. 

Aangifte erfbelasting

Er moet ook beoordeeld worden of er een aangifte erfbelasting (voorheen “successie” genoemd) moet worden gedaan. Als dit inderdaad het geval is, moet dat zo goed, accuraat en optimaal gedaan worden voor de nabestaanden.

Meestal moet binnen 8 maanden na de overlijdensdatum de aangifte worden ingediend. Eventueel kan uitstel worden aangevraagd. Allerlei gegevens moeten worden verzameld:

 • van de overledene/erflater;
 • van de erfgenaam of erfgenamen, vooral de relatie tot de overledene is erg belangrijk;
 • een eventueel testament;
 • samenstelling van de bezittingen en eventuele schulden;
 • begrafenis- of crematiekosten;
 • eventuele periodieke uitkeringen vanuit levensverzekeringen,
 • pensioenen en lijfrenten;
 • eventuele schenkingen binnen 6 maanden vóór datum van overlijden;
 • eventueel landgoederen; (komt weinig voor)
 • eventueel een onderneming (eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap);
 • eventueel een besloten vennootschap (BV);

Belastingadvies bij ‘estate planning’

Als de financiële belangen voor de nabestaanden groot zijn, is het verstandig om al tijdens het leven goede afspraken te maken en vast te leggen. Bij deze z.g. “estate planning” spelen de belastingadviseur en/of de notaris een belangrijke rol.

Ook als er geen afspraken zijn en er ook geen testament is, is het erg zinvol om de Belasting Huisarts in Delft in te schakelen. U weet dan zeker dat hij voor u de meest gunstige aangifte erfbelasting zal verzorgen.

Ook voor belastingadvies over schenkbelasting en aangifte schenkbelasting

Voor belastingadvies over de schenkbelasting en de aangifte schenkbelasting kunt u uiteraard ook bij de Belasting Huisarts in Delft terecht.

Frans Burgering De Belasting Adviseur Delft

Advies over erfbelastingzaken en de aangifte erfbelasting?

Contact opnemen

Kennismakingsgesprek plannen

Register Belasting Adviseur